Foreningens instruktører

Foto: Jane Svejdal

Lejre Havkajak har en stribe dygtige instruktører, som alle er uddannet efter DGI's retningslinjer:

DGI Klubinstruktør er:

Ghita Johansen
Peter Honoré

Bruce Kiely
Lone Askirk
Michelle Chabert
Andreas Thomsen
Lea Kalkhe Hansen

DGI Havkajakinstruktør I er:
Mads Lund
Per Romerdahl
Per Marker Mortensen
Susanne K. Jensen
Eva Skytte
Niels Jørgen Askirk

DGI Havkajakinstruktør II er:
Jesper Dahl

DGI Havkajakvejleder er:
Bjørn Thomsen

DGI Kanoinstruktør/Kanosamrådet/ACA er:
Jesper Dahl
Bjørn Thomsen
 
Kanovejleder (KU) er:
Bjørn Thomsen 
 
Kano og SUP hund er:
Kelsey
 
ACA Havkajakinstruktør II er:
Eva Skytte
Bjørn Thomsen
 
SUP Instruktører er:
Michelle Chabert
Jesper Dahl
Bjørn Thomsen