Regelsæt for kajakroning

i Lejre Havkajak & friluftsforening.

§ 1 Bestyrelsen/ bestyrelsens instruktører, skal orientere nye medlemmer om sikkerhed og etik ved kajak-sejlads. Herunder brug af naturen til friluftaktiviteter, fredningsbestemmelser, sikkerhed til søs. m.v.

Se også DGI Havkajakroer I under fanen Uddannelse.

§ 1a
Bestyrelsen/ bestyrelsens instruktører, skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at padle kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at padle kajak.
____________________________§_______________________________

§ 2
Alle aktive medlemmer skal gennemlæse og forstå foreningens sikkerheds-bestemmelserne.
a. Sommerrelement/ Reglement for padling i lokalt farvand
b. Langtursrelement
c. Vinterrelement.

§ 2a
Sommerreglement/padling i lokalt vand:
Medlem i Lejre Havkajak & friluftsforening der er under instruktion til frigivelse, eller fremmede på prøvetur .
Fyldt 12 år
Skal kunne svømme.
Ror altid med svømme-/redningsvest og i følgeskab med en kajakinstruktør
Nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro, hvis man lider af sygdomme der kan medføre lammelser eller mistet bevidsthed.

§ 2b
Langtursreglement:
Roning udenfor det lokale ro-farvand anses for langture. Disse aftales altid med en instruktør/bestyrelsesmedlem. På en langtur skal der minimum være 2 erfarne padlere med.

§ 2c
Vinterreglement:
I vinterhalvåret, hvor vandtemperaturen er under 12°C skal beklædningen beskytte mod underafkøling. Se DGI's retningslinier for årstidens påkældning.
                   


På en vinterture skal der minimum være 2 erfarne padlere med.
Desuden er den maksimale roafstand fra kysten indskrænket til 50 m. Hav altid for øje at en kajaktur kan føre til en svømmetur.
____________________________§_______________________________

§ 3
Alle kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse.

____________________________§_______________________________

§ 4
Alle aktive medlemmer skal gennemgå foreningens procedure for frigivelse (DGI Havkajakroer I), samt opfylde nedenstående:
a. Den aktive padler er fyldt 12 år.
b. Den aktive padler skal altid være iført en godkendt redningsvest
c. Den aktive padler kan ved kæntring bjærge sig selv i land.
d. Den aktive padler har som minimum kendskab til reglerne "Lov og ret på vandet" beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.
____________________________§_______________________________

§ 5
Børneroere på dispenstion, skal indtil det fyldte 12 år altid være i følge med voksne/forældre, som et minimum skal være Havkajakroer I.
____________________________§_____________________ __________

§ 6
Alle redningsveste skal være CE-mærket (typegodkendt).
____________________________§_______________________________

§ 7
Som bruger af foreningens udstyr/kajakker til andet end foreningsaktivteter, skal man være frigivet IPP2, 
DGI Havkajakroer I i Lejre Havkajak & friluftsforening.