Foreningens instruktører

Lejre Havkajak har en stribe dygtige instruktører, som alle er uddannet efter DKF, ACA eller DGI's retningslinjer:

DGI Klubinstruktør er:

Peter Honoré
Bruce Kiely

Lone Askirk

Lea Kalkhe Hansen
Susanne K. Jensen

DKF Havkajakinstruktør I er:

Trine Sonne
Lea Kalkhe Hansen
Lisbeth Bredahl Madsen

DGI Havkajakinstruktør I er:

Trine Sonne
Lisbeth Bredahl Madsen

Niels Jørgen Askirk

Per Romerdahl

DGI Havkajakinstruktør II er:
Jesper Dahl

Mads Lund

DKF Havkajakinstruktør II er:
Jesper Dahl

Torben Pedersen

Pernille Gjaldbæk

DGI Havkajakvejleder er:

Bjørn Thomsen

DGI Kanoinstruktør/Kanosamrådet/ACA er:
Jesper Dahl
Bjørn Thomsen

Foto: Jane Svejdal

Foto: Jane Svejdal

Kanoinstruktør 3 & Kanovejleder - KU / DKF Instruktør 3 - IPP4 er:
Bjørn Thomsen 

SUP Instruktør DGI/DKF er:

Lea Kalkhe Hansen

Jesper Dahl

Bjørn Thomsen

ACA Kano, SUP og Havkajakinstruktør II er:
Bjørn Thomsen